www.openway.pl

CZĘSTE PYTANIA- FAQ

Częste pytania - FAQ

Tak, nie blokujemy w żaden sposób dostępu do ustawień routera zakupionego w naszej firmie. Nazwa użytkownika i hasło pozostają domyślne dla danego urządzenia.
Należy jednak mieć na uwadze, że pobieramy opłatę 30 zł za skonfigurowanie routera, który nie działa prawidłowo w wyniku zmiany ustawień przez Klienta.

W przypadku routerów zakupionych i skonfigurowanych w naszej firmie, nazwa sieci bezprzewodowej najczęściej ma postać „TP-LINK_XXXXXX”, gdzie pod znakami X kryje się 6 ostatnich znaków adresu MAC.
Hasło dostępowe jest podane na naklejce od spodu routera (PIN).
Zdarza się dość często, że nazwa sieci i hasło są ustawiane indywidualnie. Wówczas dane takie przekazujemy klientom po konfiguracji urządzenia (najczęściej są zapisywane w umowie/protokole)
W przypadku gdy Klient zapomni, zgubi, chce zmienić hasło do routera, a nie potrafi samodzielnie go odczytać z ustawień, może dostarczyć router do Biura Obsługi, gdzie technicy zrobią to na miejscu, bądź zamówić konfigurację urządzenia w lokalu Klienta.

Jeżeli pomimo bliskiej odległości do routera nasze urządzenia nie wykrywają sieci bezprzewodowej, należy spróbować podłączyć się kablem do routera (jeżeli jest to możliwe w przypadku danego urządzenia). Jeżeli pomyślnie zostanie nawiązana łączność z Internetem oznacza to, że prawdopodobnie router zresetował się do ustawień fabrycznych. W przypadku urządzeń firmy TP-LINK domyślna nazwa sieci ma postać” TP-LINK_XXXXXX”, gdzie pod znakami X kryje się 6 ostatnich znaków adresu MAC. Hasło dostępowe jest podane na naklejce od spodu routera (PIN).
Jeżeli nasze urządzenia nie wykrywa domyślnej nazwy sieci może to oznaczać usterkę modułu radiowego routera.

Taki komunikat jest spowodowany najczęściej błędnie wprowadzonym hasłem do sieci bezprzewodowej. Należy sprawdzić, czy wpisywane hasło jest poprawne oraz czy łączymy się z właściwa siecią. Na urządzeniach z systemem Android (tablety, telefony) należy na liście dostępnych sieci wybrać tą, do której chcemy się podłączyć, a następnie użyć opcji „Zapomnij”. Po tej operacji jeszcze raz wybieramy nasza sieć i podajemy ponownie hasło.
Jeżeli pomimo kilku prób wpisania hasła, nadal występuje problem, może oznaczać to, że ustawienia na routerze zostały zmienione. W takim przypadku można dostarczyć router do naszego Biura Obsługi w celu weryfikacji ustawień.

Taki komunikat jest spowodowany najczęściej błędnie wprowadzonym hasłem do sieci bezprzewodowej. Należy sprawdzić, czy wpisywane hasło jest poprawne oraz czy łączymy się z właściwa siecią. Na urządzeniach z systemem Android (tablety, telefony) należy na liście dostępnych sieci wybrać tą, do której chcemy się podłączyć, a następnie użyć opcji „Zapomnij”. Po tej operacji jeszcze raz wybieramy nasza sieć i podajemy ponownie hasło.
Jeżeli pomimo kilku prób wpisania hasła, nadal występuje problem, może oznaczać to, że ustawienia na routerze zostały zmienione. W takim przypadku można dostarczyć router do naszego Biura Obsługi w celu weryfikacji ustawień.

W takim przypadku problemem może być konfiguracja samego laptopa (błędna nazwa sieci, błędne hasło), brak prawidłowych sterowników do karty sieciowej, antywirus, zapora ogniowa lub uszkodzenie karty sieciowej. Usterki takie można usunąć na własną rękę lub skorzystać z usług naszego serwisu.
Jeżeli laptop łączy się jednak do innych sieci bezprzewodowych poprawnie, to problemem może być szyfrowanie ustawione na routerze. Starsze modele laptopów (jak również komputerów, telefonów, tabletów) mogą nie wspierać pewnych typów szyfrowania i tym samym powodują problemy z łącznością. Aby to zweryfikować, należy wyłączyć tymczasowo szyfrowanie sieci bezprzewodowej na routerze. Jeżeli po tej czynności laptop połączy się z siecią, oznacza to, że należy sprawdzić typ posiadanej karty sieciowej oraz obsługiwane rodzaje szyfrowań i o ile to możliwe ustawić identyczne na routerze.

Zakupiony nowy router po wcześniejszej konfiguracji mogą Państwo podłączyć do naszej sieci – nie blokujemy takiej możliwości.
Jeżeli zamierzają Państwo podłączyć zakupiony router jak dodatkowy do już posiadanego, należy pamiętać, że muszą być one odpowiednio skonfigurowane, aby zadziałały poprawnie. Jeżeli potrafią Państwo wykonać taką konfiguracje, to nie ma przeszkód, aby pracowały w naszej sieci.

W przypadku połączeń bezprzewodowych należy mieć na uwadze, że każda przeszkoda powoduje tłumienie fal radiowych. Urządzenia takie jak smarfton, czy tablet często są wyposażone w gorszej jakości moduły radiowe, przez co połączenie może nie funkcjonować prawidłowo tam, gdzie np. pracuje poprawnie w przypadku laptopa. Wiele zależy również od samego routera – im lepszej klasy urządzenie, tym lepszy zasięg sygnału oraz możliwość obsłużenia większej ilości urządzeń jednocześnie.
W przypadku starych urządzeń, bardzo często dochodzi do zużycia modułu radiowego, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia jakości sygnału, połączenia. W każdej chwili można przynieść do naszego Biura Obsługi swój ruter, komputer itp. w celu sprawdzenia, czy moduł radiowy pracuje prawidłowo.
Jeśli zależy Państwu na poprawie zasięgu sieci wifi możemy udostępnić na testy urządzenia sieciowe: routery/wzmacniacze sygnału. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi.

Poznań/Warszawa – Netia lub Orange). Test należy powtórzyć kilkukrotnie, najlepiej w pewnych odstępach czasowych, w celu wyeliminowania chwilowych przeciążeń na łączach. Test należy przeprowadzać na urządzeniu odbiorczym (np. komputer) podłączonym do routera kablem. Parametry urządzenia odbiorczego i zainstalowane na nim oprogramowanie mogą mieć wpływ na wyniki testu.
W przypadku połączenia bezprzewodowego wifi, uzyskiwane przepustowości zależą od możliwości radiowych routera oraz od parametrów modułu radiowego zainstalowanego w urządzeniu odbiorczym. Informacja na routerze, że pracuje on w standardzie N np. 150 Mb/s nie oznacza, że taki wynik otrzymamy na testach.
Należy mieć również na uwadze, że prędkości określone w umowach są wartościami maksymalnymi (wynika to ze specyfiki działania sieci Internet). Jako dostawca usług telekomunikacyjnych dokładamy starań, aby parametry połączenia pomiędzy urządzeniem Klienckim, a naszymi urządzeniami umożliwiały osiągnięcie prędkości maksymalnych.
W przypadku bardzo zaniżonych wartości prędkości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu sprawdzenia parametrów z naszej strony.

W takiej sytuacji należy zweryfikować następujące rzeczy:
czy kabel został podłączony do prawidłowych portów zarówno na routerze, jak i komputerze ?
Jeżeli na komputerze istnieje kilka portów LAN, należy upewnić się, że podłączono kabel do sprawnego portu. W przypadku routera nie ma znaczenia do którego portu LAN podłączymy kabel. Można spróbować przepiąć kabel do innego portu – zdarzają się przypadki uszkodzenia danego portu.
jaki komunikat pojawia się przy połączeniu sieciowym ?
Jeżeli komunikat mówi o braku połączenia, świadczy to o uszkodzeniu kabla, portu LAN, karty sieciowej w komputerze lub o nieprawidłowej instalacji karty sieciowej (brak sterowników)
Jeżeli pojawia się informacja, że połączenie sieciowe jest ograniczone, należy upewnić się, czy kabel doprowadzający internet jest prawidłowo wpięty do routera (najczęściej port WAN). Na routerze powinna świecić się/mrugać dioda połączenia internetowego. Jeżeli jest ona nieaktywna, uszkodzeniu mógł ulec sam router, antena radiowa, bądź okablowanie. Jeżeli jednak dioda WAN świeci, to konieczny jest kontakt z naszym Biurem Obsługi w celu zdalnej weryfikacji połączenia.
Jeżeli komunikat mówi o prawidłowym połączeniu i o dostępie do internetu pomimo jego braku, problem leży po stronie oprogramowania Klienta. Należy spróbować otworzyć stronę internetową w innej przeglądarce, przeinstalować przeglądarkę, sprawdzić ustawienia antywirusa i/lub zapory ogniowej. Możliwe, że Państwa komputer został zainfekowany przez szkodliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do internetu.

W tym przypadku w pierwszej kolejności należy wyłączyć na około 1 minute antenę odbiorczą. Wyłączenie anteny odbywa się poprzez odłączenie zasilacza POE (najczęściej czarny, z podłączonymi dwoma kablami ethernetowymi) od prądu. Po tym zabiegu należy sprawdzić, czy możliwe jest połączenie z Internetem.
Jeżeli problem nie ustąpił, należy sprawdzić poprawność podłączenia okablowania. Czarny kabel biegnący od anteny odbiorczej powinien być wpięty w gniazdo zasilacza oznaczone „POE”. Drugi z kabli musi być wpięty w gniazdo „LAN” zasilacza, a drugim końcem w gniazdo ethernet w komputerze.
Jeżeli pomimo poprawnego podłączenia nadal nie można połączyć się z internetem, prosimy zapoznać się z pozostałymi wskazówkami lub skontaktować się z Biurem Obsługi.